Nordlys Legesenter


Nordlys legesenter åpnet 1.6.01 i forbindelse med oppstart av fastlegeordningen. Opprinnelig var det 5 fastleger tilknyttet senteret, 2 av disse jobber fremdeles her i dag

Legesenteret har nå tilknyttet 7 fastleger samt en turnuslege.I tillegg har legesenteret avtale med UiT – Norges arktiske universitet om undervisning av medisinerstudenter.

Sykmelding


De fleste arbeidstakere har egenmeldingsdager som skal tas ut før man søker lege. Antallet slike dager varierer fra bedrift til bedrift.


Sykemelding gis som en hovedregel etter at maks. antall egenmeldingsdager er oppbrukt, og det er ikke noen hensikt å bestille time for sykemelding før dette.


Sykemelding kan ikke tilbakedateres, det er derfor viktig å ta kontakt samme dag det oppstår behov for sykemelding.


Oppstart og forlengelse av sykemelding krever legekonsultasjon.


FRIKORT 2024 
Frikortet i år er på 3165 kr. Egenandelskort gjelder for : Lege, fysioterapi , psykolog, poliklinikk, laboratoriet , røntgen, enkelte tannbehandlinger mm.


OPPDATERING AV PERSONOPPLYSNINGER
Det er viktig at dine personopplysninger hele tiden er riktig hos oss, både adresse, telefon, arbeidsgiver og pårørende. Opplysningene kan gis over telefon eller i resepsjonen.

Bytte av fastlege


Du kan finne og bytte fastlege selv. Dersom fastlegen du ønsker her ledig plass, kan du få ny fastlege fra den første dagen i neste måned. Du kan bytte fastlege to ganger per kalenderår. I tillegg kan du bytte fastlegedersom du melder flytting til folkeregisteret eller hvis fastlegen slutter eller reduserer listen sin.


Du kan bytte fastlege og se ledige leder ved å logge inn på Helsenorge (krever innlogging med bankID),eller ringe fastlegetelefonen på 80043573.

Overføring av journal til
ny fastlege


Vi trenger skriftlig beskjed ved overføring av journal til annen fastlege. Send epost til: postmottak.nordlys.legesenter@alta.kommune.no

Viktig å få med rett adresse til legen og legens navn og din nye adresse. Om du fortsatt bor i Alta og skal bytte lokalt, har vi egen transport med bud ( ingen ekstra porto kostnad for pasienten). 

Det koster 59,- + porto pr. papirjournal ( sendes rekommandert utenom Alta).

unsplash