Priser


Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget
(til 30/6 24):


Vanlig konsultasjon dagtid kr 170,-


Sykebesøk dagtid kr 223,-


Sykebesøk kveld kr 357,-


Tillegg konsultasjon/sykebesøk ved spesialist i allmennmedisin kr 54,-/39,-


Enkel pasientkontakt ved personlig frammøte eller bud kr 61,-


Tillegg for blodprøver og div. andre prøver kr 61,-


Prøver uten samtidig konsultasjon (Hb, SR, hvite, urin-mikro) kr 59,-Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget


Tillegg for konsultasjon/sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen kr. 124,-


Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:
– Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m kr. 72,-
– Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m. kr. 109,-
– Katetisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m. kr. 155,-
– Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m kr. 211,-


Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v Etter kostnad


Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av respter, rekvisisjoner, henvisninger osv. pr. brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten kr. 59,-

For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes kr. 188,-


Prislisten finner du også på legeforeningen sin side.