Pasientveildninger

Blodprøver

Om mulig bør pasienten være i ro minimum 15 min før blodprøvetakingen. Pasienten bør sitte avslappet under prøvetakingen og skal ikke knytte hånden.


Les mer om forberedelse til prøvetaking